મંગળવાર, 24 માર્ચ, 2015

WEL-COME TO DAJIPARA SCHOOL

Safai Abhiyan ma School na Principal & Staf with student's.

SMC na Chermen smt Shakuntaben vasava
pan aa abhiyanma jodaya hata
school ni sathe gamni pan safai kari hati.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો